UYANDIR

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

Ölmeden kalp uyandır şu gaflet dünyâsında,
Senden ve fermânından gāfil etme Allâh’ım!
Cehâlete yol açan bilgiler deryâsında,
Kurtuluş limanından gāfil etme Allâh’ım!