İNSAN BİLGİSİ KADAR İNSANDIR

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

İnsan bilgisi kadar değerli insan olur…
İlimden mahrum kalan silinip hüsran olur…

Edeple yol alırsa talebe eğitimde,
Ahlâk ile süslenen bilgiler irfan olur…

İlmi yazanın işi sağlam, gönlü rahattır,
Kayıttan çekinen tez unutup pişman olur…

Başkasına öğretip kendi tatbik etmeyen,
Etrafı aydınlatan lâmbada duman olur…

İlmi yaymalı imkân bulunan her fırsatta,
Bildiğini gizlemek nimete küfran olur…

Ecdat, eserleriyle insanlığa nümûne,
Mirasını korumak, mâzîye şükran olur…

Gayretle doldurmalı herkes tüm yıllarını,
Boş geçirilen zaman ömürden ziyan olur…

Liyâkat başarıda lüzumlu gerçek vasıf,
Meslekte ehil kimse, sevilen uzman olur…

Varlığın hakikati kavranmazsa detaylı,
Kişi bilmediğine cahilce düşman olur…

Yalnızlık girdabına düşmüş nice dertliyi,
Kitaplar dostluğuyla koruyan liman olur…

Bildiğiyle yaşarsa insanoğlu dünyada,
Bilmediği Rabbinden kendine ayân olur…

Yönetime yaranan âlimde olmaz değer,
Melik ilme saygıyla hakikî sultan olur…

Öğrenilen taşırsa sahibini Allâh’a,
Ukbâda ilim ender bulunan unvan olur…

Mü’minin saf îmânı mûteber Hak yanında,
Bilerek inanmak hem tahkikî îmân olur…

Varoğlu, hep bilgiyle donansın mısraların,
Bilgisiz yazdıkların korkarım yalan olur…

20 Temmuz 2012, Vezirköprü