ERİŞESİN MENZİLİNE…

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

İnkâr etmeden özünü,
Erişesin menziline…
Tutuştur gayret közünü,
Erişesin menziline…

Gece-gündüz duam sana,
Cihan senle gelsin cana.
Sahip ol sağlam îmâna,
Erişesin menziline…

Hakk’ı öğren, Hakk’ı öğret,
Hikmetle bak arzı seyret,
Gül ahlâkla dolsun siyret,
Erişesin menziline…

Yâr ol yârenin olana,
Asla başvurma yalana,
Yardım et yolda kalana,
Erişesin menziline…

Bu ömrü geçirme boşa,
Ne isyan et, ne de «hâşâ!»
Helâl kazan, helâl yaşa;
Erişesin menziline…

Âlimlere saygılı ol!
Tutma halktan gayrı bir yol,
Aç sîneni sevgiyle dol,
Erişesin menziline…

Emsalsizdir bâğ-ı cinan,
Yaradan’a şeksiz inan.
Ol Süleyman Hân’a Sinan,
Erişesin menziline…

Devam eyle hoş sohbete,
Candan katıl muhabbete.
Nefs azdırır, gitme öte;
Erişesin menziline…

Süzme petektir balımız,
Bin bir motiftir halımız,
Kopmasın «birlik» dalımız,
Erişesin menziline…

Kim vatana etse hile,
Zelil olur zulmet ile.
Elde «hilâl», dilde «lâle»;
Erişesin menziline…

«Terbiye»dir kulda dara,
Sahip olan geçer kâra.
Fırsat bulup Hak dost ara,
Erişesin menziline…

Ün ettikçe artar zârım,
Masum neslime efkârım,
Çerağ olmuş Niyazkâr’ım;
Erişesin menziline…

14 Temmuz 2012