SONSUZA YOL BAĞLADIM!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Kadir Mevlâ’m, garip cana,
Dört kapıda hâl bağladım!..
Söze hasret bir devrâna,
Hikmet yüklü dil bağladım!..

Ömür koydum her acıma;
Gam döküldü ilâcıma!..
Bilen bilir bu sancıma;
Sabır bastım, gül bağladım!..

Kusurum var, günahkârım;
Niyâz eyler âh u zârım!..
Katında mı itibarım?
«Umut» dedim, bel bağladım!..

Sen’sin saran nur nefesi;
Sen’i söyler varın sesi!..
Sana müştâk, al bu nefsi;
İnci, mercan, lâl bağladım!..

Aşk mı değdi pak tenime?
Arş yüklendi bedenime!..
Ateş almış gülşenime,
Gözyaşımdan, sel bağladım!

Mârifetten geçti dünüm;
Hakikate döndü yönüm!..
Doğsun artık vuslat günüm;
Bir sonsuza yol bağladım!..

6 Temmuz 2012, Mersin