GÖNÜLDEN SESLER

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com

Visal ver Allâh’ım, ayırma Sen’den,
Sen’den başka bana, yâr mi var sanki…
Sen’de fânî eyle, al beni benden,
Sen’in kudretine, zor mu var sanki…

Şifâ ver Allâh’ım, günah kirine,
Açıver perdeyi, dost dîdârına,
Vâsıl et kendine, Sen’in nûruna,
Ağyâre ülfette, kâr mı var sanki…

Zikrettir kendini, aşkla her seher,
Sana vuslat güzel, velâyet hüner,
Ateş yakmaz olur, istersen eğer.
Affınla çıkmayan, kir mi var sanki…

Uçarak geleyim, yâ Rabbî Sana,
Zaten benden daha, yakınsın bana,
Bir nur ver açılsın, âlem-i mânâ,
Sen’den başkasında, nur mu var sanki…

Hayra tebdîl eyle, çirkin hâlleri,
İlham et kalbime, nurlu yolları,
Yakma cehennemde, âsî kulları.
Sana karşı gelen, nar mı var sanki…

Allâh’ım indinde, cânân et beni,
Nûr-i Cemâline, hayran et beni,
Cennetü’l-Firdevs’te, iskân et beni,
İstediğim başka, yer mi var sanki…