GÜLMEYEYİM Mİ?

ŞAİR : SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com Ömrümü hasretin eline verdim, Kalbimi Hakk’a has kılmayayım mı? Canımı O yârin yoluna verdim, Vuslat deryasına dalmayayım mı?.. Nefsimden geçeli bir hâller oldu, Gölüm kasvetliyken sürurla doldu, Aşk nârında rûhum sekînet buldu, Sunulan bâdeyi almayayım mı?.. Hakikat peşinde hep koşup durdum, Mârifet ehliyle kurbiyet kurdum, Vuslat nimetiyle huzûra vardım, Bu lutfun kadrini bilmeyeyim […]

Continue reading »

ORUÇ GAZELİ

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) İpekten olsa da ten, rûh için serilmez mi? Gül olsa, gül yağı süzmek için verilmez mi? Ekim zamânı açık el; hasat zamânı, dolu; Avuç avuç saçarak bin demet derilmez mi? Huzûr için çile çekmek safâ değil de nedir? Firâka ağlayan âşık, huzurda gülmez mi? Yakınlaşınca visal, öyle bir sarar heyecan, O an gönül, yemeden-içmeden […]

Continue reading »

GÖNÜLDEN SESLER

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com Visal ver Allâh’ım, ayırma Sen’den, Sen’den başka bana, yâr mi var sanki… Sen’de fânî eyle, al beni benden, Sen’in kudretine, zor mu var sanki… Şifâ ver Allâh’ım, günah kirine, Açıver perdeyi, dost dîdârına, Vâsıl et kendine, Sen’in nûruna, Ağyâre ülfette, kâr mı var sanki… Zikrettir kendini, aşkla her seher, Sana vuslat güzel, velâyet hüner, Ateş yakmaz olur, […]

Continue reading »