BEYİTLER

Servet YÜKSEL servety@t-online.de

AÇLIK

Gönül hânemize açlık buyursun.
Yemeden, içmeden bizi doyursun.

VEFÂ

Her yanı uçurum gurur dağının.
Ne hoş kokar gülü vefâ bağının.

O MÂNÂ

Hamlıktan çok çektik, gayri «ol»alım.
Yitiğimiz; özümüzü bulalım!..

HÜZÜN

Nefsin akrep olmuş gezer cebinde.
Hak’tan yana hüzün var mı kalbinde?

BAYRAM

Rahmet deryasında mü’minler inci.
Sarar yeryüzünü bayram sevinci.

NE GÜZEL

Öyle bir lezzet ki, tâat ne güzel.
Sen varsın ya Rabbim, hayat ne güzel!..

ŞÜKÜR

Bilinmez ekmeğin, suyun kıymeti.
Hani soframızda şükür nimeti?..

GAYE

Ne öğretti bize hakikat ilmi?
Gaye Allah rızâsı mı, değil mi?

AF

Dünya gurbetinde öyle garibiz!
Affı umduk, rahmetine geldik biz.

RAMAZAN !

Çok hayalı, pek incedir Ramazan.
Sanmayın ki, eğlencedir Ramazan!