VEDÂ HUTBESİNDEN

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

Ey insanlar! Şu anda bu topraklarınızdan,
Ümîdini kesmiştir hükmetmek için şeytan.
Fakat küçük şeylerde aldanırsanız ona,
Çok memnun olacaktır sizdeki bu isyâna…
Küçük şeyler yüzünden olmayın yarın müflis,
Dîninizi koruyun, harap etmesin iblis!..