ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -4-

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتُ الْجَهْلُ وَتُشْرَبُ الْخَمْرُ وَيَظْهَرُ الزِّنَا

“İlmin (amel eden, talip olan kalmadığı için âdeta ortadan) kaldırılması, (buna karşılık, câhiliyyenin) cehlin sübût bul­ması, şarabın (mubahmış gibi uluorta) içilmesi ve zinânın (yaygınlaşarak) açıkça yapılması, kıyâmetin alâmetlerindendir.”

İlim çekilse göklere,
Cehâlet inse köklere,
Şarap mubâh olur ise,
Zinâ şuyû bulur ise;
Bilin bütün bu hâleti:
Kıyâmetin alâmeti!

Vezni: mefâilün / mefâilün

(Müslim, İlim, 9; Bkz. Müslim, İlim, 10; Tirmizî, Fiten, 35)