ÜÇ AYLAR

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Recep, Şaban, Ramazan;
En mübârek üç aydır…
Az gayret et, çok kazan;
Her nimet Hak’tan paydır…

Bolluk, bereket, şükür;
Doğru söz, sağlam fikir,
Eylersen Rabbi zikir;
Bazen «Hû!» Bazen «Hay!»dır…

İstiyorsan selâmet;
Her varlığa selâm et,
Hem de hoşça kelâm et,
Dil belâlı bir yaydır…

Gönül al, eyle hatır,
Sohbeti bala batır,
Kur’ân ki satır satır;
Okuyana kolaydır…

Günah azaptır cana,
Sevap akar cinâna,
Karış nurdan ummâna,
Nefis bulanık çaydır…

Kul düşkündür rahata,
Benlik yaptırır hata,
Kanma fânî hayata,
Ölüm zor bir olaydır…

Boşa gider emekler,
Hesap verir dönekler,
Niyazkâr rahmet bekler,
Gayrısı zaten zâydır…

18 Haziran 2012