KIZIMA MEKTUP

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com

Allâh’a teslim ol, uyan gafletten,
Kur’ân çeşmesinden, abdest al kızım…
Allâh’ın yolunda, kalma gayretten,
İçinden gelerek, namaz kıl kızım…

Bu çağda kalplerden, silindi Kur’ân,
Küfür zehirledi, yok oldu îman,
Kendine gel yavrum, ey güzel insan,
Kalbinle beraber, mü’min ol kızım…

Rabbine gönül ver, kul ol Allâh’a,
Çiğneme İslâm’ı, dalma günaha,
Sakın böyle varma, ulu dergâha,
Allah var unutma, Hakk’ı bil kızım…

Öldürdü kalpleri, şu âhirzaman,
Çoğu dinsiz yaşar, hâller perişan,
Konur musallâya, sanki müslüman,
Bu hâle düşmeden, Hakk’ı bul kızım…

Ey güzel evlâdım, ciğer pâresi,
Kâmil bir îmandır, derdin çaresi,
Kaydolur günahın, her bir zerresi,
Fefirrû ilâllah, Hakk’a gel kızım…

Bırak zındıkların, sapık fikrini,
Düşürme dilinden, Allah zikrini,
Atıver kalbinden, nifak sekrini,
Cennette konaklar, iyi kul kızım…

Kurtuluş İslâm’da, bu kadar ayân
Allâh’a teslim ol, Allâh’a dayan,
Mahrum olmaz yavrum, Kur’ân’a uyan,
Yoktur bu cihanda, başka yol kızım…

Hakk’a perde oldu, bozuk zihniyet,
Unutuldu hadis, takılmaz âyet,
Kurtar îmânını, benden vasiyet,
Îman ile yaşa, mü’min öl kızım…

İnsan mâzî olur, dillerde figan,
Salâlar verilir, kurulur kazan,
Azrâil gülerek, geldiği zaman,
Tebessüm ediver, sen de gül kızım…

Allâh’ım kurtarsın, her tür kederden,
Beratla çıkarsın, rûz-i mahşerden,
Bir köşk versin Rabbim, en güzel yerden,
Cennet bahçesinde, sen de kal kızım…