RUBÂÎ

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Gönlümce cihan başka cihan olsaydı,
Her şey seni yâd eden lisân olsaydı.
Rüzgârla coşar sâhil arardım sende;
Bir başka zemîn, başka zamân olsaydı.