ELHAMDÜLİLLÂH

Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Dâim şükrederim Allâh’ım Sana,
Yarattın can verdin elhamdülillâh!..
Sayılmaz nimetler lutfettin bana
Nice imkân verdin elhamdülillâh!..

Mâbedimde rûhum huzurlanıyor,
Minaremde ezan yankılanıyor,
Göklerde bayrağım dalgalanıyor,
Hür bir vatan verdin elhamdülillâh!..

Kudret kalemiyle yazılmış ezel
Nebîler içinde bir tane özel,
Her işi nümûne her hâli özel
Fahr-i Cihan verdin elhamdülillâh!..

Vücut, sıhhat verdin cihanı gezdim,
Hikmet nasip ettin mânâyı sezdim,
Kalem ihsan ettin, okuyup yazdım,
İlim-irfan verdin elhamdülillâh!..

Hakkı’nın niyazın kabul et yâ Rab!..
Hıfzeyle yurdumu olmasın harab,
En muhkem sığınak, yegâne kitab
Yüce Kur’ân verdin elhamdülillâh!..