İLKTE YANDIM, SONDA YANDIM!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Girdim gönül dergâhına,
Nefes nefes tende yandım!..
Düştüm nefsin günâhına;
Yılda, ayda, günde yandım!..

Hâlde terk eyledim terki,
Böyle döndü tevhid çarkı!..
Bir hilkatte seçip farkı;
Suda yandım, kanda yandım!..

Maksat mıyım yoktan vâra?
Vârım döndü bir esrâra!..
Bel bağladım o ikrâra,
Pervâne tek, canda yandım!..

Sırtımda mı hayat, ölüm?
Aşk devşirir îman gülüm!..
Ney misâli içli dilim,
Kavruldukça ünde yandım!..

Yan a gönül, yan bu cana;
Yan ki yatan nefs uyana!..
Bu aşk ile aşktan yana;
İlim, irfan, fende yandım!..

Devran senin, devir sende;
Tevekkül et, tedbir sende!..
Arş’a yüklü gül bedende;
İlkte yandım, sonda yandım!..

11 Haziran 2012, Los Angeles, ABD