KARDEŞLİK RÛHUMUZLA DONATALIM HER YERİ…

Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

Bu şanlı al bayrağım burçlara dikilecek,
Dünyanın her yerinde göndere çekilecek.
Dağa-taşa durmadan hoşgörü ekilecek,
Durmak yok bize neslim, haydi daha ileri!
Kardeşlik rûhumuzla donatalım her yeri…

Bütün değerlerimiz, hep öksüz kalmış meğer:
Destanlar yazacaksan bu uğurda sen eğer,
Yolunu aydınlatır, parlayan yüce değer…
Değerler sende neslim; geç kapıdan içeri!
Kardeşlik rûhumuzla donatalım her yeri…

Ezanları susturma, bahtiyar et dînini,
Muhafaza et aklı, yen zamanın fendini.
Göster; âleme artık, sen de neslim kendini,
Mâneviyat harına, düş de iyice eri!
Kardeşlik rûhumuzla donatalım her yeri…

Hayat üfleyelim biz, geçtiğimiz her yere.
Yanmış, yıkılmış kalmış, o garip sînelere.
İlham olsun gençliğim, ışık versin her köre
Su versin yanmışlara; söndürsün yanan hârı,
Kardeşlik rûhumuzla donatalım her yeri…

Arslan Ahmet neslimiz, cevherinde saklıdır.
Yozlaşmayan yanıyla sevgi, saygı aklıdır.
Benim neslim aslında; ilim, irfan yüklüdür.
Bu nurdan ışık yolda kalmasın kimse geri!
Kardeşlik rûhumuzla donatalım her yeri…

3 Haziran 2012, Karşıyaka-İzmir