ALLAH’LA BİRLİKTE BİR İLÂH MI VAR?!.

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Kim, yarattı bizi basit bir sudan?..
Hayatı sarmalar bir incecik zar,
Korudu, kolladı bin bir pusudan,
Cenin nasıl solur, görmez hiç zarar,
Allah’la beraber bir ilâh mı var?!.

Kim, böyle sükûnet verdi bu yere?
Kim, direksiz tavan çattı göklere?
Kim, hâkim gökteki seyr u sefere?
Üstümüze çökse göğü kim tutar?
Allah’la beraber bir ilâh mı var?!.

Kim, bunca varlığı ilkten yaratan?
Eşlerle türetip yayıp çoğaltan,
Yok olmasın diye alnından tutan,
Tutmasa bu varlık, yokluğa batar…
Allah’la beraber bir ilâh mı var?!.

Kim, nârin buluta yükler denizi?
Ölçüyle indirir yıpratmaz bizi,
O rahmetle güler varlığın yüzü…
Kocaman denizi gök nasıl tartar?
Allah’la beraber bir ilâh mı var?!.

Kimin takdiriyle tohumlar biter?
Ağaçlar yetişir, ocaklar tüter,
Suyumuzu tatlı kılanı göster…
Tedbiri olmasa yer-gök su yutar.
Allah’la beraber bir ilâh mı var?!.

Kim, rızık vererek varlığı besler?
Yeri döşek yapar, semâyı süsler,
Kimden bizi canlı tutan hevesler?
Kim, arzı diriltir, gelince bahar?
Allah’la beraber bir ilâh mı var?!.

Hayatın ışığı aydınlık kimden?
Kim koydu ölçüyü, şaşmaz milimden?
Kim faydalandırdı, türlü iklimden?
Kusursuz âhenkle göğü kim çatar?
Allah’la beraber bir ilâh mı var?!.

Müjdeci rüzgârlar ne büyük nimet?
Bir nefes havaya var mı denk kıymet?
Hayatı soluruz çekmeden mihnet,
Bir an yokluğunda görürüz hasar…
Allah’la beraber bir ilâh mı var?!.

Kime yalvarırız uğrasak derde?
Kime sığınırız belâda, şerde?
Başka müracaat kapısı nerde?
Akla ilk kim gelir kalınca muztar?
Allah’la beraber bir ilâh mı var?!.

Kim, bütün varlığa çiziyor kader?
Hepsi bir sırayla gelir ve gider,
Hayatı ölümü kim tayin eder?
Ölüyü diriltir cana can katar…
Allah’la beraber bir ilâh mı var?!.

Kimden, varlıktaki mânâlı âhenk?
Kanun ve kaide, şekiller ve renk,
Teki göstermez mi akılsa mihenk?
Hani firavunlar, hani nemrutlar?
Allah’la beraber bir ilâh mı var?!.

Kim ki bu âlem de şirk üzre durur,
Onu kuşlar kapar, rüzgâr savurur,
Köklerinden kopar, mânâsı kurur,
Şirkin temelinde hep zulüm yatar…
Allah’la beraber bir ilâh mı var?!.

Varlığın duâsı kime yönelir?
Duâya icâbet hep kimden gelir?
Kimin yardımıyla işler düzelir?
Kime şükredince nimetler artar?
Allah’la beraber bir ilâh mı var?!.