HATIR YIKMA GÖNÜL

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

İnsanda tükenmez, heves,
Mala-mülke bakma gönül…
Emânet sende her nefes,
Ömrü boşa yakma gönül…

Beyhûde sürdün kırk yılı,
Candan sevemedin Gül’ü,
Aşkta kararsız bülbülü,
Başıboş bırakma gönül…

Ne incit, ne incinen ol,
Velâyete gider bu yol,
Kabalık etse de bir kul,
Hatırını yıkma gönül…

İyilikten geçer hayat,
«Birr»in ecri yedi yüz kat,
Verdiğin kırkta bir zekât,
Sakın başa kakma gönül…

Harîs dede yerse ekşi,
Torunun kamaşır dişi,
Hayrettir dünyanın işi,
Çıkar haram lokma gönül…

Kimi gül atar, kimi taş,
Belâdan sâlim olmaz baş,
Çileyle oluver kardeş,
Sabırdan hiç bıkma gönül…

Ömrüne versen de hiza,
İşlerde mümkün ârıza,
Takdire gerekir rızâ,
Olana can sıkma gönül…

Varoğlu, yapma sözde gaf,
Fânîye gösterme zaaf,
Eyleyip amelde hilâf,
Affa hasret çekme gönül…

27 Mayıs 2012, Vezirköprü