AFFET RABBİM!..

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Çok günahkâr bir kulunum,
Affet Rabbim affet beni!..
Ve tamahkâr bir kulunum,
Affet Rabbim affet beni!..

Gönlüm hasta gafletteyim,
Nefse uydum zilletteyim,
Anladım ki gurbetteyim,
Affet Rabbim affet beni!..

Meylettim hep dünyaya ben,
Dalıp gittim hülyaya ben,
Kapıldım bir rüyaya ben,
Affet Rabbim affet beni!..

İçimdeki öfkem taştı,
Cürmüm yüz binleri aştı,
Sükûtî’ye ateş düştü,
Affet Rabbim affet beni!..