GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Her tel saçı âşıkları sevdâya salarmış…
Bir tatlı gülüş katreyi deryâya salarmış…

Sessiz dolanıp hânemizin semtini ol meh,
Vuslat gününün zevkını ferdâya salarmış…

Bin nâz ile düşkünleri hem kendine bağlar,
Zâlim acımaz sonra da hülyâya salarmış…

Endâmı uzun, gözleri baygın, saçı Leylâ,
Mecnun diye her yangını sahrâya salarmış…

Aldanma sakın ey Seferî düşlere dalma,
Unvânını mecnun diye dünyâya salarmış…

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

30 Kasım 1983, Ankara