BU NESİL…

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Yarınlara yürüyelim gençlerle,
Bu nesil, her işin pîri olacak…
Aklını yoğurup îmanla-terle,
Allâh’ın izniyle diri olacak…

Bu nesil secdeye varıp tabanda,
Uyduları yönetecek tavanda,
Rakip kalmayacak hiçbir alanda,
Rekābet elinin kiri olacak…

Bu nesil dînine hep sahip çıkar,
Her şeye tefekkür gözüyle bakar,
Hem mütevâzı, hem muhafazakâr,
Dünyayı yöneten biri olacak…

Bu nesil hep gösterecek özveri,
Bozduracak yüz senelik ezberi!
Bilimde, sanatta dünya lideri,
Değişen düzenin eri olacak…

Celil nedir modernliğin engeli,
Bu civanlar yutmaz artık çengeli,
Olmayacak mâneviyat tembeli,
Millî değerlerde seri olacak…