ÇAĞIN DERVİŞİ

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

-Üstad Abdürrahim KARAKOÇ’a Fâtihalarla-

KAN YAZISI hasreti, dağ ardına sürünce,
Âşıkın mâşukunu bulduğunu görürdü…

«Islanmayan Suları» gül dalına serince,
Dağların eğilip yol olduğunu görürdü…

GÖKÇEKİMİ hislerle kalbe kulak verince,
Deryanın tek damladan aldığını görürdü…

Çile denizlerinden ol menzili görünce,
Gönlünün aşk bağına daldığını görürdü…

Dostluğun nakışını DOSTA DOĞRU örünce,
Sabır küpünün aşkla dolduğunu görürdü…

BEŞİNCİ MEVSİM’lerde can cânâna erince,
Vaktin fethine niyet kıldığını görürdü…

Avucunda ateşle ol huzûra girince
Kör nefsin yaprak yaprak solduğunu görürdü…

En sâlih amellerle yaya oku gerince,
VUR EMRİ’yle iblisin yolduğunu görürdü…

Günbeyli, EL KULAKTA düşünürken derince,
Sözlerin esrârından güldüğünü görürdü…

İçten bir selâm ile tebessümler derince,
Nice yıkık köprünün kaldığını görürdü…

HASAN’A MEKTUPLARLA ses verip ince ince
En tesirli ulağı saldığını görürdü…