RUBÂÎ

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Şevkin de gamın da son deminden geçtik,
Bir başka zaman başka zeminden geçtik.
Baktık bu cihânın bütün âlâyişine;
Mîzânı görünce dirheminden geçtik…