AŞK FIRTINASI

Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Âşığın yüreği koca bir umman,
Taşar gider mızrap tele değince…
Bülbülün âhından yanar âsuman,
Seher yeli gonca güle değince…

Kul, Mevlâ’nın kudretini fikreder,
Türlü nimetleri görür şükreder,
Aşka gelir «Allah» diye zikreder,
Sermest olur damak dile değince…

Dostun yolu bilenlere sorulur,
Selâmetle menziline varılır,
Vuslata erince gönül durulur,
Bayram gelir yağmur çöle değince…

Onu gölgeleyen dal bayram eder,
Yürüyüp geçtiği yol bayram eder,
Balıklar şâd olur, göl bayram eder,
Güzelin gölgesi göle değince…

Kul Hakkı da aşka düşer kavrulur,
Dostun hasretiyle başı çevrilir,
Adını söylerken tozar savrulur,
Aşkın fırtınası küle değince…