NURLU AMEL DEFTERİ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

Sağdan verilen nurlu amel defteri bayram!..
Sonsuz, ebedî bir zaferin mehteri bayram!..
Râm ol; «Giriniz cennete!» ikrâmına Seyrî,
Râm ol; ebedî yâri temâşâ yeri bayram!..

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün