NEFSİ GÖREN GÖZ İÇİNDE!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Ney misâli yanar odum,
Tesbih eden öz içinde!..
Arş’a çıkar bu feryâdım,
Arzı yakan köz içinde!..

«Îman» dedim, «amel» dedim;
«Tebliğ», «sabır» temel dedim…
«Tevhid», sonsuz emel dedim,
Elest’teki söz içinde!..

Gönülde mi aşk durağı?
Hasret kokar gül ocağı!..
Akla inen nur çerağı,
Kalbi sarar iz içinde!..

Gel öğüt al, sende ibret;
Senin için bunca nimet!..
Her bir işte vardır hikmet;
Bahar saklı, güz içinde!..

Oku, anla, gör ahvâli;
Yol almaktır kulun hâli!..
Tefekkür et bir ikbâli,
Ömrü saran bez içinde!..

Bu vecd ile düştüm yola,
Her nefesim, Dost’u bula!..
Rahmet yağa, sel durula,
Nefsi gören göz içinde!..

4 Mayıs 2012, Los Angeles, ABD