SEVDALI GÖNLÜM…

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com

Rabbim, kurtar beni, nefis şerrinden,
Dirilmek istiyor, sevdalı gönlüm…
İnsanı kahreden, günah kirinden,
Durulmak istiyor, sevdalı gönlüm…

Rabbim, Habîbin’e, olayım yâren,
O’nun sevgisiyle, yanmışım zaten,
Bastığı yerlere, O’na hürmeten,
Serilmek istiyor, sevdalı gönlüm…

Rabbim, bu kuluna, tattır visâli,
Arındır günahtan, buldur kemâli,
Mîzan’da Rasûl’e, melek misâli,
Verilmek istiyor, sevdalı gönlüm…

Rabbim, yakarırım, Sana her seher,
Sevdiğin kıvamda, bir velâyet ver,
Cennette Gül’ünle, her an beraber,
Görülmek istiyor, sevdalı gönlüm…

Rabbim, bu garibi, erdir vusûle,
Bütün arzularım, gelsin husûle,
Sevgili Habibin, Fahr-i Rusul’e,
Sarılmak istiyor, sevdalı gönlüm…

Rabbim, düşür aşka, âteş-i hâre,
Kavuştur Firdevs’te, nûr-i dîdâre,
Hayran hayran bakıp, Cemâl-i Yâr’e,
Vurulmak istiyor, sevdalı gönlüm…