GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Bülbül gibi gül nârına yandın mı efendim?
Mecnun gibi Leylâ’lara kandın mı efendim?

Gurbette kalıp boş yere cânandan uzakta,
Hasretle geçen günleri andın mı efendim?

Sevdâ dolu rûyâlara göz yumduğun anda,
Kâbûs ile çılgınca uyandın mı efendim?

İsyâna kapılmış şu perîşân deli gönlün,
Feryâdını bülbül sesi sandın mı efendim?

Bir bir soluyor bahçede dallarda çiçekler
Her şey seferî şimdi inandın mı efendim?

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

Haziran 1986, İstanbul