GARİBİN KAPISI ÇALMAZ DOKTOR BEY!

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

İyice araştır meçhul derdimi,
Acımı dünyalar almaz doktor bey!
Hastalık zehirli ağı ördü mü,
Mecalsiz bedeni salmaz doktor bey!

Çare umuduyla hayli dolaştım,
Sayısız engeli sabırla aştım,
Belki de dermansız belâya düştüm,
Hüzünlü şu yüzüm, gülmez doktor bey!

Nasihat edersen yumuşak sözle,
Moralim düzelir gülümser yüzle,
Çehreme bakmazsan şefkatli gözle,
Merhametsiz şifâ olmaz doktor bey!

Yıllar yılı çektim illetten cefâ,
Yegâne maksadım derdime şifâ,
Bulamadım haptan, iğneden vefâ,
Hastanın çilesi dolmaz doktor bey!

Nice insan çeker rûhunda acı,
Arar elemine devâ ilâcı,
Tedaviye gider çoğu kazancı,
Hasta ölür, borçlar ölmez doktor bey!

Hastane kâh hayat, kâh bize mezar,
Hekimler bunalmış, hastalar bîzar,
Ömürler tükenir hep azar azar,
Bu gidişin sonu gelmez doktor bey!

Çetin bir imtihan her ameliyat,
Çırpınır kapıda bekleyen evlât,
Yükselir Rahmân’a sessizce feryat,
Kesilmez ümit, son bulmaz doktor bey!

Neden bu âlemde varlık hep donuk?
Bakışlar kararmış, çehreler soluk,
Yaşlanır sırada bekleyen çocuk,
Çıldırır insan, sağ kalmaz doktor bey!

Mesleği sürdüren dâim sevgiyle,
Dillerde anılır gerçek övgüyle,
Çalışır mâhirler engin bilgiyle,
Hekimler zorluktan yılmaz doktor bey!

Varoğlu, duysan da gönlünde keder,
Kısa ömrü etme boşuna heder
Yalnızlığı kardeş eylemiş kader,
Garibin kapısı çalmaz doktor bey!