CÂNAN

Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com

Can içinde can ararım,
«Hani cânan nerde?» diye…
Kimi görsem ben sorarım,
«Hani cânan nerde?» diye…

Aşk «od»una var mı çare?
Niçin yürek pâre pâre?
Bu aşk ile varsam yâre,
«Hani cânan nerde?» diye…

Bazı hevâ, bazı heves,
Olmuş bize demir kafes,
Yaşıyorum nefes nefes,
«Hani cânan nerde?» diye…

Aşksız hayat neye yarar?
Aşk olmazsa gönül kayar,
Bu can gezer diyar diyar,
«Hani cânan nerde?» diye…

Aşktan başka var mı çözüm?
Hak’tan başka görmez gözüm,
Hak aşkıyla yanar özüm,
«Hani cânan nerde?» diye…

Muhabbetle bağlananlar,
Aşkı solur, aşkı anlar,
Aşk yolunda yandı canlar,
«Hani cânan nerde?» diye…

Can nasıldır, cânan nedir?
Yakan kimdir, yanan nedir?
Şems için mi döner bedir?
«Hani cânan nerde?» diye…

Aşktır bizim tüm özümüz,
Aşkı söyler her sözümüz,
Cânan arar can gözümüz,
«Hani cânan nerde?» diye…

Âşık olan anlar derler,
Niçin yanar canlar derler,
Yandı gitti nice erler,
«Hani cânan nerde?» diye…

Ne denizde, ne göldedir,
Ne gülşende ne güldedir,
Sorma, cânan gönüldedir,
«Hani cânan nerde?» diye…