YİNE

Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com

Coşup aksam yine bir gülşene ceyhûn olsam…
Yine bir servi için bel bükerek nûn olsam…

Yine aldırmasam el ta‘nına, zâhid payına,
Yine sahrâlara vursam, yine mecnûn olsam…

Dâm kursam yine ceylânlara tenhâlarda,
Dâma düşsem yine bir ceylâna meftûn olsam…

Yine bir dilberin aşkıyla yanıp kavrulsam,
Canla her cevrini çeksem yine memnûn olsam…

Yeni bir kıssa-i aşk olsa hayâtım, yânî,
Yine sevsem, yine mâzîdeki Hârûn olsam…

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)