SAF İPEKTEN SEVDALAR

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Zaman bir ırmak olup enginlere akarken,
Bitmeyen susuzluğum hasret çölünde kalır.
Tüllenen sevdalarım yüreğimi yakarken,
Sonsuzluk tutkularım gurbet elinde kalır.

Sînemdeki ateşi sönmeyecek sanırım,
Titreyen yüreğimde sabrın damlası kalır.
Muhabbet örgüsünü ilmeğinden tanırım,
Vecd ile okuduğum virdin imlâsı kalır.

Titretir yüreğimi közden yakıcı sözler,
Huzur akşamlarının ufukta adı kalır.
Sevdanın oklarıyla mühürlenince gözler,
Zamanın akışında teselli tadı kalır.

Özüne nakşedilmiş hicranın nârı yakar,
Şeydâ bülbülün gözü, gülün dalında kalır.
Bazen deli dalgalar ırmağa doğru akar,
Kıvrım kıvrım dilekler, umut salında kalır.

Gönlüme saf ipekten has sevdalar sağarım,
Mısra mısra dizilen sözün esrarı kalır
Âsumandan süzülüp, aşk çölüne yağarım,
Damladaki deryayı dilin ikrarı kalır.

En uzak yıldızları menzilimde görürüm,
Yeşeren ümitlerim Kaf’ın ardında kalır.
Karınca adımıyla yarınlara yürürüm,
Günbeyli İbrahimce visal yurdunda kalır.

Zaman bir ırmak olup enginlere akarken…