BİR YER

Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com

Öyle bir yerde ikāmet etsem,
Ki ne ben kimseyi bilsem ne de bir kimse beni…
Hürr ü mutlak yaşasam dünyâda,
Görmeden, bilmeden ardımdan atıp söyleneni…

Öyle bir yerde ikāmet etsem,
Ki ne örf olsa o menzilde ne erkân olsa…
Yaşasam gāilesiz bir halde,
Tavr-ı rindâneme ankā dahi hayrân olsa…

Öyle bir yerde ikāmet etsem,
Ki benim olmasa müstakbele dâir emelim…
Aldırış etmesem aslā feleğe,
Böyle bir halde iken gelse nihâyet ecelim…

Vezni: Kısa mısralar: fâilâtün / feilâtün / feilün
(fa‘lün)

Uzun mısralar: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)