İSTANBUL’UN FATİHLERİ

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Efendiler Efendisi (s.a.v.),
İstanbul’un fatihidir…
Fethe gelen sahâbîsi,
İstanbul’un fatihidir…

Hacı Bayram müjdesiyle,
Molla Zeyrek gür sesiyle,
Akşemseddin secdesiyle,
İstanbul’un fatihidir…

Kalbi îman dolu her zât,
Cihadla doğrulan ecdat,
Fatih yetiştiren Murat,
İstanbul’un fatihidir…

El açmışlar yüz bin fânî,
Duâlarla kalkmış mânî!
Elinde asâ Gûrânî,
İstanbul’un fatihidir…

Konuk eden Peygamber’i,
Canlı Kur’ân, cihad eri,
Eyüp Sultan Hazretleri,
İstanbul’un fatihidir…

Nice sûfî, nice âşık,
Ruhlar eser ılık ılık,
Velîleri ışık ışık,
İstanbul’un fatihidir…

Şehidler, gaziler medet,
Celil, «ni‘me’l-ceyş»i yâd et!
Elbet Fatih Sultan Mehmet,
İstanbul’un fatihidir…