KIT’A

MECNUN (İbrahim Hakkı UZUN) ibrahimhakki@gmail.com

Kâinat bin bir nakış, her zerre O’ndan bir akis,
Ham ne anlar bir ağaçtan, olgun insan doldu his,
Sen de Mecnun, istikāmet üzre ol, Hak öğretir,
Uyma zâlim nefse heyhat, mahveder zîrâ nefis…

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün