GÖRENDİR ALLAH

Celalettin TOKMAK duygumekani@hotmail.com

Kara herk içinde kara karınca,
Karanlık gecede görendir Allah…
Çürümüş kemikler toprak olunca,
Mahşerde yeniden verendir Allah…1

Işık olmuş yetmiş iki tarîka,
Her bir varlık diğerinden hârika,
Her sîmâda alâmet-i fârika,
Vahdet sikkesini vurandır Allah…

«Ol!» deyince her şey oluveriyor,2
Taze yaprak, sert kayayı yarıyor,
Gezegenler muallâkta duruyor,
Gökleri direksiz kurandır Allah…

Hesap günü borç ödemek tekindir,
Nâsih ol da halkı şerden sakındır,
Kuluna şahdamarından yakındır,3
Kalpteki sırlara erendir Allah…

Cemâli rahmettir, Celâli yaman,
El aç ey günahkâr dile el-aman,
Kıyâmetin vakti geldiği zaman,
Ay ile Güneş’i dürendir Allah…4

Îman ile ihlâs baştır elbette,
Sen de Allah için koştur elbette,
Ondan gayrı sevdâ boştur elbette,
Mü’mine hakikî yârendir Allah…
_______________
1 Yâsîn, 79.
2 Yâsîn, 82.
3 Kāf, 16.
4 et-Tekvîr, 1.

1 Temmuz 2009, Sivas