HAZRET-İ HAMZA -RADİYALLÂHU ANH-

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

Adı, sanı aslan, avı aslandı,
Ahmed’le, Haydar’la aynı soydandı,
Gerçek kardeşliğin harcı îmandı,
Hamza’yla ulaştık otuz dokuza,
Bildirir haddini cümle haksıza,
Mazlûmu savunan hiddettir Hamza!

Bir karanlık gündü, gün kuşatıldı,
Varlığın Nûru’na dil uzatıldı,
Bir aslan kükreyip, birden atıldı!
Cehâlet başına indirdi kabza!
Kalbe kan yürüdü, can geldi nabza,
Haklıya yakışan kuvvettir Hamza!

Karşısında nasıl dursun kefere!
Tek başına denktir yirmi nefere!
Bedir’de varırken şanlı zafere,
Onlarca zorbayı sermişti arza!
Kardeş yetimini tam muhâfaza
İçin gönderilmiş devlettir Hamza!

Haksızlara karşı Hakk’ın kılıncı,
Zâlim yüreklerde, ismi bir sancı,
Hakladığı birkaç hâinin hıncı;
Attı vahşîce bir plâna imza.
Şecâate ancak şehâdet sezâ!
Şehâdet seninle sünnettir Hamza!

Elbette arzusu, Hakk’a vuslattı,
Fakat bu hunharca katli ağlattı,
Gaddarca işkence yürek dağlattı!
Kat kat şehâdete eş ki bu ezâ,
Defalarca durdu, Nebî namaza!
Kahramandır, Tâlî, hikmettir Hamza!

2005-2006