GÖNÜL FETHİ…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

İnsan yine devranda, gönül fethine hasret!
Devran, yüce Peygamberim’in methine hasret!
Fâtih büyüten sırra kayıtsız yaşadıkça,
Her kısmetimiz geçmişe hasret, yine hasret!..
Geçmiş bize ruh vermelidir, müjdesi belli,
Seyrî, bize bir feth-i mübin rûhu gerekli!..

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün