Hakikat Sırrına Ermek Okumak

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Harften, kelimeden sayfaya geçip,
Satır satır ilme varmak okumak…
Kendine mukaddes bir dâvâ seçip,
Lâfızla mânâyı karmak okumak…

Okumak insanın rûhunu besler,
Ferâseti açar, ahlâkı süsler,
Öğrenilir bilinmeyen hususlar,
Hakikat sırrına ermek okumak…

Mevlâ’ya ulaşmak olursa gaye,
Tahsil, okuyana bulunmaz pâye,
Harcadıkça artan münbit sermaye,
Muhtaç gönülleri sarmak okumak…

Kâinat beşere açılmış kitap,
Binlerce suâle sayısız cevap,
İbret nazarıyla edip de hesap,
Hilkat amacını görmek okumak…

Bilgiyi sevmeli herkes, her yaşta,
Ebeveyn kılavuz olmalı başta,
Tembelliği yenip çetin savaşta,
Cehâleti yere sermek okumak…

Kitaplar, dertleri dindiren derman,
Kitaplar, koruyan güvenli liman,
Yol gösterir şiir, hikâye, roman,
Yazarla menzile girmek okumak…

Nasıl ki ekmek, su, hava ihtiyaç;
Kişi okumaya öylece muhtaç,
Körpe dimağlara nâdîde ilâç,
Sabırla âtîyi kurmak okumak…

Her eser rengârenk muhtelif dünya,
Kimi güller açar, kimi açelya,
Özlemle yaşanır gerçekle hülya,
Elvan elvan bilgi dermek okumak…

Zamanı bilerek değerli fırsat,
Ciltlerde bulmalı huzurlu hayat,
Fedâkârlık ister düzgün kıraat,
Kitaplarda ömür sürmek okumak…

Varoğlu, istersen âtîde değer,
Gençliğe sunmalı faydalı eser,
Sözlerin olması için mücevher,
Aşkla yüreğini yarmak okumak…

28 Mart 2012, Vezirköprü