YİĞİDİM

Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com

Sende bu aşk oldukça coşarsın sen yiğidim.
Sığmazsın ki kabına taşarsın sen yiğidim.

Vatan, bayrak, din deyip yüklendin emâneti,
Bu dâvâyı yürekten yaşarsın sen yiğidim.

Sen ki Hakk’ın erisin, sende îman oldukça,
Dağlar gibi engeli aşarsın sen yiğidim.

Hak yolunda hizmetin alırsan bir tadını,
Hiç durmadan menzile koşarsın sen yiğidim.

Kolay değil bu dâvâ hem de öyle ağır ki,
Yeter ki sen sağlam dur, taşırsın sen yiğidim.

Şekle bakıp aldanma, var ki öyle gafiller,
İçyüzünü bir görsen şaşarsın sen yiğidim.

Meşakkat var, çile var, belki bazen yılarsın,
Neticede bir insan, beşersin sen yiğidim.

Hak dâvâya talip ol, Hakk’a ada ömrünü,
Gönüllerde daima yaşarsın sen yiğidim.

Gece ve gündüz doğan, ay gibi güneş gibi,
Kararan ufkumuzda ışırsın sen yiğidim.

En sonunda vatanın gül kokulu bağrına,
Vâkî olur emr-i Hak, düşersin sen yiğidim.