AZİZ DOSTTAN HABER VAR

Bekir ÇİÇEK

Dinle ey genç; aziz dosttan, haber var,
Seferlere çıkın, diyor dostumuz…
Sizi Hak’tan, eyleyecek haberdar,
Hedeflere bakın, diyor dostumuz…

Hakk’a doğru, sürdürürken seferi,
Fırsat bilin, o mübârek seheri,
Olmak için, bir iyilik neferi,
Teheccüde kalkın, diyor dostumuz…

Gözler baksın, ayakların üstüne,
Yürüyünüz, Hak rızâsı kastına,
Muhabbetle, Mevlâmız’a, dostuna,
Cennet size yakın, diyor dostumuz…

Zikrullahtan, edinilsin bir kale,
Günah fikri, yaklaşmasın hayale,
Ömür boyu; devam edip, bu hâle,
Havâtırı sökün, diyor dostumuz…

Vâkıf olun kalbinize, zamana,
Huzur hâli, yayılmalı, her âna,
Mazhar olup, ihsan üzre îmâna,
Gafletleri yakın, diyor dostumuz…

Zafere dek, devam edin bu cenge,
Kalp ermeli, takvâ ile âhenge,
Boyanmalı, letâfetli bir renge,
Boyasıyla Hakk’ın, diyor dostumuz…

Büyük düşman, iki yanın başında,
Mel’un şeytan, döner durur, peşinde,
Hevânıza karşı koyma işinde,
Süngüleri takın, diyor dostumuz…

Az konuşun, az uyuyun, az yeyin,
Rûhunuzu, açlık ile besleyin,
Ya hep susun ya da hayır söyleyin,
Dil olmalı sakin, diyor dostumuz…

Emmârenin, âsî boynu, vurulsun,
Mutmainne makamına varılsın,
Gayret edin, rıza hâli, verilsin,
Tembelliği yıkın, diyor dostumuz…

İsterseniz evliyânın methini,
Hedefleyin, önce kalbin fethini,
Hizmetle doldurun arzın sathını,
Gemileri yakın, diyor dostumuz…

Sarılarak sâdıklarla sebâta,
Çalışınız sadâkati ispata,
Adım adım ermek için vuslata,
Devam etsin akın, diyor dostumuz…

Öldürmeye gelen sizde dirilsin,
Damar bulup gönüllere girilsin,
Şeytan ağı paramparça kırılsın,
Çanına ot tıkın, diyor dostumuz…

Övünmekten mutlak uzak durunuz,
Benliklere iptal mührü vurunuz,
Tevâzu ve hiçlik olsun sırrınız,
Derya gibi akın, diyor dostumuz…

Her nefeste, Hak sizinle, biliniz,
Temiz kalsın, eteğiniz, eliniz,
Sînelere, rahmet saçsın diliniz,
Güzellikler ekin, diyor dostumuz…

Yolda edep, hizmetten de önemli,
Gönül müşfik olmalıdır, göz nemli,
Şükran duyun, davranmayın, sitemli,
Kahırları çekin, diyor dostumuz…

Hayatlarda, bu ciddiyet olmadan,
Olunamaz, zor anlarda kahraman,
Temkin ile gidilirse her zaman,
Yollar olur tekin, diyor dostumuz…