EYYÛB SULTAN TÜRBESİ’NDE!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Varın sırrı, ayân olur,
Eyyûb Sultan Türbesi’nde!..
Kalp, zikirle sükûn bulur,
Eyyûb Sultan Türbesi’nde!..

Takdirde gör hoş tedbiri,
Fetih denen mukadderi!..
Alemdâr ol, sor neferi,
Eyyûb Sultan Türbesi’nde!..

Gazâ mıdır arzın gamı?
Bu sevdânın, var devamı!..
Şühedâdan al ikrâmı,
Eyyûb Sultan Türbesi’nde!..

Gönül; gülde köz ararsın,
Dost bağında öz ararsın,
Ensar olup, iz ararsın,
Eyyûb Sultan Türbesi’nde!..

Duy, mârifet yağar aşka,
Rahmet iner bu has köşke!..
Edeple bak sondan ilke,
Eyyûb Sultan Türbesi’nde!..

Cehdet, dayan bu şevk ile,
Arş’ı tutsun yanan şûle!..
Hakikati Hak’tan dile,
Eyyûb Sultan Türbesi’nde!..

11 Nisan 2012