EFENDİM!..

Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Âlemlere rahmet canım Efendim,
Kadrini bilmeyen âlem utansın!..
Zalimin zulmüne küfrüne inat,
Sen’i anlatmayan kalem utansın!..

Şahidindir bütün arz ile semâ,
Sen Hak Peygamber’sin îmânımız var!..
Bin tane de olsa verirdik ammâ
Fedâdır yoluna bir canımız var!..

Mâzîden âtîye nûrun şavkıyor,
Semâda adını söyler melekler…
Muhabbetin sîneleri yakıyor,
Adınla Mevlâ’ya varır dilekler…

Neyleyim dünyanın malı, mülkünü,
Dalda Sen’i anan bir kuş olaydım…
Terk eyleyip âciz beden köşkünü,
Basıp da geçtiğin bir taş olaydım…

Sen’i anlatmakta hikmetler vardır,
Adını söyleyen dil güzelleşir…
Sen’in ile bütün mevsim bahardır,
Yüzünün şavkından gül güzelleşir…