ŞÂNINDIR

Mehmet BAŞ mehmetbas51@hotmail.com

Ey âlemler sultanı,
Affet bizi şânındır!..
Ey dertliler dermanı,
Affet bizi şânındır!..

Varı yoktan var ettin,
Aşkı cana kâr ettin,
Rasûl’ünü yâr ettin,
Affet bizi şânındır!..

Bizim gönlümüz darda,
Gece-gündüz hep zârda,
Yaramızı sen sar da,
Affet bizi şânındır!..

Yaşarken bir rüyada,
Yapayalnız dünyada,
Kaldık hepten belâda,
Affet bizi şânındır!..

Olduk nefsin bir kulu,
Gönlümüz riyâ dolu,
Şaşırdık doğru yolu,
Affet bizi şânındır!..