Bir Neslin Öncüsü CELÂL HOCA

Eğitim sistemimizde nevbaharın yaşandığı şu günlerde, adına düzenlenen panellerle Türkiye’yi il il dolaşan bir şahsiyet Celâl Hoca…

Mâzîsi çalkantılarla dolu olan eğitim sistemimizin belki de en zor dönemlerinde canla, başla, bin bir fedâkârlıkla hizmet eden ve bir nesle öncülük eden, İmam Hatip Lisesi denilince akla gelen bir gönül adamı Celâl Hoca.

Araştırmacı yazar Hüseyin YORULMAZ’ın; merhum Celâleddin ÖKTEN Hocaefendi’nin hâtıraları ve çile fakat muvaffakiyet dolu hayatına dair HAT YAYINLARI tarafından neşredilen eserini okuyucularımıza bugünlerde bilhassa tavsiye ederiz. YÜZAKI DERGİSİ