SÜNNETİNDİR

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Ey Rasûl, Elest’te ümmetin olduk,
Âmennâ, müstakim yoldur sünnetin!
Allâh’ın ipine sarılmak üzre,
Cennetten uzanan daldır sünnetin…

Davetin başımla gözüm üstüne,
Hayat verir, can katar özüm üstüne,
Ne söylersen haktır, sözüm üstüne,
Gufrâna çağıran eldir sünnetin…

Hakikat ışığı yanar âyette,
Yolculuğun sırrı, kutlu davette,
Yolunu izleyen kalır izzette,
Ruhları besleyen baldır sünnetin…

Sen’siz hayatımız karmakarışık,
Sen’inle rûhumuz her dem barışık,
Gönül sarayında sönmeyen ışık,
Sırat köprüsünde hâldir sünnetin…

Ömre anlam katıp, heyecan veren,
Tefekkür ufkunu önüme seren,
Son maksûdun menziline erdiren,
Huzur sahilinde saldır sünnetin…

Gönülden, güzelden, sevgiden yana,
Bir mühür hüccetin, bütün zamana,
İçerken mü’minler hep kana kana,
Kevser’ce çağlayan seldir sünnetin…

Ezelden ebede bir ulu çınar,
Allah sevgisine götüren pınar,
Esen rüzgârlarda gül kokusu var,
Ravzadan yayılan güldür sünnetin…

Güzel ahlâk, sâlih amel bahşeder,
Cennet-nümâ sonsuz emel bahşeder,
Zamanın sırrına temel bahşeder,
Son nefeste ise dildir sünnetin…

Kur’ân, hadis kutlu durak bizlere,
Cami, mescid, Kâbe uğrak bizlere,
Livâü’l-hamd son sığınak bizlere,
Günbeyli’yi saran koldur sünnetin…