HEP

Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com

Cihanda gördüğü âriflerin, cefâdır hep…
Safâ sürenleri mihmân-ı Kibriyâ’dır hep…

Hüseyn’e meşhed olan kanlı çöl değil yalnız,
Bugün yerin yedi iklîmi Kerbelâ’dır hep…

Müezzinin sesidir sanma tek, bütün varlık,
Kulak verirsen eğer Hakk’a bir nidâdır hep…

Hulûsu bâde içen rindlerden öğren asıl,
Rükû ve secdesi zâhidlerin riyâdır hep…

Sebep bu hilkate ins, Ahmed insin efdalidir,
O hâlde kevne sebep, aşk-ı Mustafâ’dır hep…

Ne nâmı var O’na «ebter» diyenlerin ne izi,
O’nun adıysa her an yükselen sadâdır hep…

O’nun adıyla anar dâimâ Hudâ adını,
Cüdâ olan O’na, Hak’tan dahî cüdâdır hep…

Ne güçlü nûr-i ilâhî imiş getirdiği nûr,
Ki her sahâbisi parlak birer sühâdır hep…

O’nun hidâyeti sağlar felâhı yalnızca,
Bunun dışındaki Hârun boş iddiâdır hep…

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)

Eylül, 2008