KIT‘ALAR

EDÎBÎ (Recep YILDIZ) nazbelli@yahoo.com

Derdin ki, bir görünce unutmaz gören beni,
Gördümdü ben de gözlerinin körpe rengini.
Ah bir hatırlasam, diyecektim de «sen» diye,
Vallâhi görmedim dedim, âlemde dengini!

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

4 Mart 2012, Adana

Dallar bahârı beklese yaprak açar gibi,
Yaprak bahârı beklese âhlar saçar gibi,
Beyhûde bekleyiş demidir şâirin bu dem;
Akrep ve yelkovanla berâber kaçar gibi…

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

20 Mart 2012, Adana