ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -1-

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ

“Çocuklarınıza ikramda bulunun ve terbiyelerini güzel yapın!”

“Kıymet verin, ikrâm edin evlâdınıza…
Muhtaçlar o ciddî, güzel irşâdınıza…”
Dünyâda çocuklar size muhtaçtır ama
Ukbâda koşarlar sizin imdâdınıza…

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl

(İbn-i Mâce, Edeb, 3)