SÜNNET’E UYMAK HAKK’I SEVMEK

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Peygamber aşkıyla tutuşan gönül,
Durmadan ismini anar Efendim!..
Sevdâna kavuşmak mü’mine ödül,
Mahrûmun yüreği kanar Efendim!..

Yegâne hayatın ümmete örnek,
Yaşayan Kur’ân’dın dünyada gerçek,
Rahmetsin âleme, makamın yüksek,
Refref’in tâ Arş’a konar Efendim…

Bıraktın bizlere iki emânet,
Allah’ın Kitâbı, nebevî sünnet,
Sarılan onlara, görmez dalâlet,
Şu zulmette bize fener Efendim!..

Âyeti, hadîsi candan duymayan,
Nefse esir olup, Hakk’a uymayan,
Onca îkaz ile, heyhat aymayan,
Ukbâda elbette yanar Efendim!..

Sırtı pek, karnı tok bir kısım insan:
«Bize kâfi» derler «sadece Kur’ân»
Rasûl’ün sözünü hafife alan,
Kendini âlim mi sanır Efendim?!.

Nûrundan halk olmuş koskoca âlem,
Varlığına şükür eylemiş Âdem,
Aşkından dostların çeker de özlem
Gelip Sana mutlu döner Efendim!..

Allâh’ı gönülden severse kişi,
Nebî’ye uymalı yaptığı işi,
Samimî kulluğun bulunmaz eşi,
İnsanda mükemmel hüner Efendim!..

Varoğlu, hayırla doldur zamanı,
Sünnet’e uyarak dirilt îmânı,
Baş tâcı olursa Rabbin fermanı,
Zorluğu sabırla yener Efendim!..

10 Mart 2012, Vezirköprü