PEYGAMBER EMÂNETİ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

Ey mü’minler! Sizlere emânet-i Peygamber,
İki şey bıraktım ki, iki dünyâda rehber…
Onlara sarıldıkça sapmazsınız bir milim,
Biri Hazret-i Kur’ân, diğeri de sünnetim…